Bądźmy pro-eko

Nasza uwaga oraz zaangażowanie skupiły się nad szeroko pojętym promowaniu usług i produktów przede wszystkim pro-ekologicznych, lub  firm stosujących nowoczesne energo-oszczędne  rozwiązania, sprzyjające ochronie przyrody.

Zapewniamy szeroki zakres usług, co pozwala rozwijać się innowacyjnym/ badawczo-rozwojowym projektom.

Pomagamy naszym klientom sprawdzić i ocenić rynek zbytu dla danego produktu , w oparciu o badanie rynków zbytu w Europie.

Adekwatnie do wyniku badań rynku oraz analizy informacji wyznaczyć drogę kampanii reklamowej ,informacyjnej ,marketingowej.

Zapraszamy do kontaktu

greennovention

  • ul. Żeligowskiego 32/34 lok. 605 Łódź
  • info@greennovention.eu
  • +48 413 040 620
  • +48 423 071 055
Translate »