Swoją działalność staramy się koncentrować w pierwszym rzędzie  na obsłudze  klientów , których celem jest rozwijanie innowacyjnych i pro ekologicznych  pomysłów. Etapem finalnym naszych usług  stają się trwałe produkty i usługi gotowe do sprzedaży. Pozyskiwanie partnerów biznesowych poprzez szeroko rozumiany marketing, dissmination czyli  wsparcia w procesach komercjalizacji i wkroczenia na rynek ze wszystkimi w tym momencie  potrzebnymi narzędziami do ich promocji.

Zapraszamy do kontaktu

greennovention

  • ul. Żeligowskiego 32/34 lok. 605 Łódź
  • info@greennovention.eu
  • +48 413 040 620
  • +48 423 071 055
Translate »